9-cu Azərbaycan Mikromaliyyə Konfransı

9-cu Azərbaycan Mikromaliyyə Konfransı

22-23 noyabr, 2018-ci il

Erkən Qeydiyyat üçün son Tarix -14 avqust, 2018

Adi Qeydiyyat üçün son Tarix – 31 oktyabr , 2018

Təşkilatın ünvanı:

ERKƏN QEYDİYYAT HAQQI (14 Avqust , 2018)

Aşağıda qeyd olunan tarixdən əvvəl və ya sonra qeydiyyatdan keçən və ödəniş aparan iştirakçılar üçün

Ödəniş formasını seçin:

Siz Erkən Ödəniş İmkanından istifadə edib ödənişi 14 Avqust, 2018-ci il tarixindən sonra apardığınız təqdirdə erkən qeydiyyat ödənişilə adi qeydiyyat ödənişi arasında fərqi ödəməlisiniz

ADİ QEYDİYYAT HAQQI (15 Avqust , 2018-ci il tarixinədək qüvvəyə minir)

Ödəniş formasını seçin:

Qeydiyyat üçün son ödəniş tarixi 8 Noyabr, 2018-ci il

PARTNYORLUQ PAKETLƏRİ

Bəli, Mən Partnyorluq Paketi sifariş etmək istərdim (xahiş edirik ətraflı məlumat üçün Partyorluq Paketinə baxın)

PLATIN Partnyor

Partnyorluq paketinə konfransa 8 iştirakçı üçün qeydiyyat haqqı daxildir.

Qeydiyyat üçün aşağıda göstərilən qeydiyyat formasını da seçmənizi xahiş edirik.

Ödəniş formasını seçin:

QIZILI Partnyor

Partnyorluq paketinə konfransa 5 iştirakçı üçün qeydiyyat haqqı daxildir.

Qeydiyyat üçün aşağıda göstərilən qeydiyyat formasını da seçmənizi xahiş edirik.

Ödəniş formasını seçin:

XÜSUSİ SEMİNAR Partnyor

Partnyorluq paketinə konfransa 2 iştirakçının qeydiyyat haqqı daxildir.

Qeydiyyat üçün aşağıda göstərilən qeydiyyat formasını da seçmənizi xahiş edirik.

Ödəniş formasını seçin:

GÜMÜŞÜ Partnyor

Partnyorluq paketinə konfransa 2 iştirakçının qeydiyyat haqqı daxildir.

Qeydiyyat üçün aşağıda göstərilən qeydiyyat formasını da seçmənizi xahiş edirik.

Ödəniş formasını seçin:

Qeyd: Partnyorluq edən təşkilatın maliyyə dəstəyi mərasimin və mikromaliyyə sahəsinin dəstəklənməsi üçün nəzərdə tutulan layihələrin həyata keçirilməsinə verilən töhvə kimi qiymətləndiriləcək. Alternativ partnyorluq paketlərinin müzakirəsi mümkündür.

ÖDƏNİŞ ÜÇÜN BANK REKVİZİTLƏRİ

( ADİ QEYDİYYAT HAQQININ ÖDƏNİLMƏSI ÜÇÜN SON TARİX 8 Noyabr, 2018-Cİ İLDİR.)

Daxili köçürmələr üçün - Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası

Benefisiar (Alan): Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası İctimai Birliyi

İBAN (AZN): AZ67PAHA40090AZNHC0190018073

VÖEN: 1000440631

Bank: “PAŞA Bank” ASC

Müxbir hesab : AZ82NABZ01350100000000071944

Kod: 505141

SWIFT: PAHAAZ22

VÖEN: 1700767721

Ödənişin mövzusu kimi “9-cu Mikromaliyyə Konfransı “və iştirakçının adını qeyd edin. Xahiş edirik bütün əlavə bank ödənişlərini ödəyəsiniz ki, AMFA iştirak haqqını tam şəkildə qəbul etsin.

TƏSDİQ

Mən təsdiq edirəm ki, AMFA mənim peşəkar əlaqələrim haqqında ətraflı məlumatı tədbirin sənədlərinə və gələcək yazışmalar üçün məlumat bazasına daxil edə bilər.

ÖDƏNİŞİ LƏĞVETMƏ QAYDALARI

Bütün iştirakçılar Ləğvetmə haqda sənədləri AMFA-ya yazılı formada təqdim etməlidirlər. 17 Avqust, 2018-ci il tarixindən əvvəl ləğv olunan məbləğin 70% geri ödəniləcək . 17 Avqust, 2018-ci il tarixindən sonra heç bir ödəniş geri qaytarılmayacaq. Məbləğ geri qaytarılan zaman tələb olunan əlavə xərclər iştirakçı tərəfindən ödəniləcək.

Mən yuxarıda qeyd olunan ləğvetmə qaydalarını qəbul edirəm.